CS19N Opera Siyah Kuzine 90 cm.

Opera Profesyonel Kuzine Koleksiyonu

Siyah Kuzine 90 cm.
Stil-Tasarım ve Teknoloji

“Made in Italy”